Tegevus madala rehvirõhu hoiatuse korral

Kui rehvirõhusüsteem1 hoiatab, et rehvirõhk on liiga madal, on vajalik sekkumine.
P5-1507-Tyre Pressue System symbol

Kontrollige ja korrigeerige rehvirõhku, kui süsteemi tähis süttib ja kuvatakse teade Rehvirõhk on madal.

Lülitage mootor välja.
Kontrollige manomeetriga kõigi nelja rehvi rõhku.
Täitke rehvid õige rõhuni; vaadake dekaali juhipoolsel uksepostil, kus on kirjas tehase paigaldatud rehvide soovituslik rõhk.

Pärast rehvirõhu reguleerimist salvestage uus rehvirõhk alati keskekraani kaudu süsteemi.

Pidage meeles, et näidikusümbol ei kustu enne madala rehvirõhu probleemi lahendamist ja uue rehvirõhu salvestamist.

 Märkus

Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Hoiatus

  • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
  • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.
  1. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)