Navigatsioonisüsteemi* sümbolid ja nupud

Keskekraani kaardil kuvatakse sümboleid ja värve, mis annavad teavet erinevate teede ja piirkondade kohta, mis on auto asukoha lähedal ning selle liikumismarsruudil. Vasakul pool on tööriistariba eri sätete nuppudega.
P5-1717-Navigation, cover inside
Sümbolid ja nupud kaardil
P5-Icon red circle 1Saabumisaeg/jäänud sõiduaeg
P5-Icon red circle 2Kaugus sihtkohani
P5-Icon red circle 3Kompass / lülitab suunda põhjasuuna ja sõidusuuna vahel
P5-Icon red circle 4Käivitamine
P5-Icon red circle 5Sihtkoht/lõplik sihtkoht
P5-Icon red circle 6Lülitab kaardi ekraani 2D ja 3D vahel
P5-Icon red circle 7Lähtestage kaart auto järgimiseks
P5-Icon red circle 8 Huvipunkt (POI1)
P5-Icon red circle 9 Liiklusinfo
P5-Icon red circle 10Minimeerib (laiendatud vaade) või maksimeerib kaardi kuva (täisekraan)
P5-Icon red circle 11Auto planeeritud marsruudil
P5-Icon red circle 12Minimeerib tööriistade välja
P5-Icon red circle 13Praeguse hääljuhise kordamine
P5-Icon red circle 14Minimeerib tööriistade välja
P5-Icon red circle 15Arvuta ümbersõit
P5-Icon red circle 16Hääljuhendamise ajutine sisse-/väljalülitamine
P5-Icon red circle 17Kuvab reisikava juhtpunktide loendi
P5-Icon red circle 18Sihtpunktide/vahepealsete sihtpunktide määramine
P5-Icon red circle 19Tühistab juhendamise
P5-Icon red circle 20Kuvab reisikava huvipunktide (POI1) loendi ja liiklusteabe
P5-Icon red circle 21Järgmine toiming
P5-Icon red circle 22Reisikava ja alternatiivne marsruut
P5-Icon red circle 23Sihtkoht/lõplik sihtkoht
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Point of Interest