Seisukliima sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Seisukliimaseadmega seotud sõnumeid saab kuvada ka seadmes, milles on rakendus Volvo On Call*.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanil1 vastav sümbol.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Vajab hooldust

Seisukliima funktsiooni on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusse2.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Ajutiselt pole saadaval

Seisukliima funktsioon on ajutiselt välja lülitatud. Kui probleem püsib pikemat aega, pöörduge funktsiooni kontrollimiseks töökoja2 poole.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust liiga vähe1

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, sest kütust on liiga vähe seisukütteseadme sisselülitamiseks.. Tankige kütust.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval Madal laetustase

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui hübriidaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal. Käivitage auto.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, pole ühendatud toiteallikaga3

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui laadimiskaabel pole ühendatud. Ühendage laadimiskaabel.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Piiratud Madal laetustase

Seisukliimaseadme tööaeg on piiratud, kui hübriidaku on peaaegu tühi. Käivitage auto.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib kütusel töötava soojendi korral.
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
  4. 3 Kehtib elektrilise soojendi korral.

Seotud dokumendid