Kliima mugavusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine parkimisel

Kliima mugavusfunktsioon säilitab salongi temperatuuri pärast sõitu. Funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt.
P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Hoia kliima mugavana.
Kliima mugavusfunktsioon lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli põleb/ei põle.

 Märkus

Mugava kliima funktsiooni ei saa käivitada, kui mootoris ei ole püsiva salongi kliima tagamiseks piisavalt jääksoojust või kui välistemperatuur on ligikaudu üle 20 °C (68 °F).

 Märkus

Jääksoojuse ebavajaliku kasutamise vältimiseks lülitub kliimaseadme mugavusseade auto lukustamisel välja. Funktsiooni eesmärgiks on säilitada mugav kliima, kui juht või kaassõitjad jäävad autosse.

Kliima mugavusfunktsiooni saab külmas kliimas säilitada teatud piirini, mis sõltub olemasolevast jääksoojusest.