Funktsiooni Cross Traffic Alert sisse- või väljalülitamine*1

Juht võib funktsiooni Cross Traffic Alert (CTA) välja lülitada.
P5-1507-Cross Traffic Alert symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.

Funktsioon aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.