Lapse turvaistme paigutamine

Oluline on paigutada turvatool autos õigesse kohta, mis oleneb muuhulgas turvatooli tüübist ja sellest, kas turvapadi on aktiveeritud.
P5-1717-XC60–Safety–Child seat and airbag
Turvapadi ja seljaga sõidusuunas paigaldatav turvatool ei sobi omavahel.

Kui juhi kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, tuleb seljaga sõidusuunas turvatool alati asetada tagaistmele. Kui juhi kõrvalistmel on laps, võib ta avaneva turvapadja tõttu saada tõsiseid vigastusi.

Kui juhi kõrvalistuja turvapadi välja lülitada, võib juhi kõrvalistmele asetada seljaga sõidusuunas turvatooli.

 Märkus

Laste autosse paigutamise eeskirjad riigiti erinevad. Kontrollige kohaldatavaid nõudeid.

 Hoiatus

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi esiistmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.