Täitke rehv rehvide paranduskomplektist pärineva kompressoriga

Auto originaalrehvi saab täita rehvide kiirparanduskomplekti kompressoriga.
Kompressor peab olema välja lülitatud. Veenduge, et lüliti oleks asendis 0 (Väljas) ning võtke elektrikaabel ja õhuvoolik nende panipaigast välja.

Keerake rehvi ventiilikübar lahti ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.

Veelduge, et õhuvooliku rõhureduktor on täielikult sisse keeratud.

Ühendage elektrikaabel lähimasse 12 V pistikusse ning käivitage auto.

 Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

 Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.
Käivitage kompressor, viies lüliti asendisse I (Sees).

 Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.
Täitke rehv juhipoolsel ukseposti sildil märgitud rõhu väärtuseni. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, laske õhku rõhureduktori abil välja.
Lülitage kompressor välja. Ühendage õhuvoolik ja elektrikaabel lahti.
Paigaldage tolmukork rehvi ventiilile.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Märkus

Kompressor on elektriseade. Jäätmete käitlemisel järgige kohalikke eeskirju.