Sigaretisüütli kasutamine*

Sigaretisüütel võib olla lisatud 12 V pesale tunnelkonsooli esiosas.
18w17-V60-Cigarette lighter front outlet
Sigaretisüütel tunnelkonsoolil, esiiste.
Vajutage nuppu süütlil.
Nupp tuleb välja, kui süütel hakkab hõõguma.
Tõmmake süütel pesast välja ja kasutage kuma valguse andmiseks.
Pange süütel pesasse tagasi.

 Hoiatus

Kui sigaretisüütel on aktiveeritud, siis jälgige tähelepanelikult, et hõõguv osa ei kahjustaks näiteks salongi või vigastaks kaassõitjaid.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid