Keskekraanil kasutusjuhendis navigeerimine

Digitaalse kasutusjuhendi saab avada auto keskekraani ülakuval. Sisu on otsitav ja navigeerimise lihtsustamises eri osadeks jagatud.
P5-1717-Owner's manual in settings pane-Highlighted
Kasutusjuhendisse pääseb ülakuva kaudu.
Kasutusjuhendi avamiseks lohistage keskekraani ülakuva alla ja vajutage nuppu Kasutusjuhend.

Kasutusjuhendist teabe otsimiseks on palju eri võimalusi. Valikutele saab juurdepääsu kasutusjuhendi avalehel ja ülamenüüs.

Ülamenüü menüü avamine

Vajutage kasutusjuhendi ülaloendis valikut P5-1617-Owners manual-Symbol main.
Avaneb menüü eri valikutega teabe leidmiseks.

Avaleht

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol start

Kasutusjuhendi algusesse naasmiseks puudutage sümbolit.

Kategooriad

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol category

Kasutusjuhendi artiklid on jaotatud põhi- ja alamkategooriatesse. Sama artikkel võib esineda mitmes vastavas kategoorias, et seda oleks lihtsam leida.

Vajutage Kategooriad.
Põhikategooriad kuvatakse loendina.
Vajutage peakategoorial (P5-16w17-Owners manual-Symbol category).
Kuvatakse alamkategooriate (P5-16w17-Owners manual-Symbol category) ja artiklite (P5-16w17-Owners manual-Symbol article) loend.
Artikli avamiseks puudutage seda.

Naasmiseks vajutage tagasinoolega nuppu.

Esiletoodud artiklid

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol quick guide

Vajutage sümbolit, et avada leht, mis sisaldab linke artiklitele, mis sisaldavad kasulikku teavet auto peamiste funktsioonide kohta. Artikleid saab avada ka kategooriate kaudu, kuid siin saab neile kiiresti juurde pääseda. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Auto välimised ja salongi tulipunktid

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol exteriorP5-1617-Owners manual, onboard category symbol interior

Auto sisemine ja välimine ülevaade. Erinevad detailid on märgistatud viidetega, mis viivad antud detaili artikli juurde.

Vajutage nuppu Väline osa või Salong.
Välimiste osade või salongi kujutised on kuvatud tulipunktidega. Tulipunkt viib vastavat osa käsitleva artikli juurde. Kujutiste sirvimiseks libistage horisontaalselt üle ekraani.
Puudutage tulipunkti.
Kuvatakse teemat käsitleva artikli pealkiri.
Artikli avamiseks puudutage pealkirja.

Naasmiseks vajutage tagasinoolega nuppu.

Eelistused

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol favorites

Vajutage sümbolit, et avada lemmikutena salvestatud artiklid. Terve artikli lugemiseks puudutage artiklit.

Lemmikartiklite salvestamine või kustutamine

Artikli lemmikuna salvestamiseks vajutage paremas ülanurgas olevat P5-1617-Owners manual-favourite star not filled sümbolit, kui artikkel on avatud. Kui artikkel on lemmikuna salvestatud, siis on täht seest värvitud: P5-1617-Owners manual-favourite star filled.

Artikli eemaldamiseks lemmikute hulgast märkige artikkel ja vajutage uuesti tärni.

Video

P5-1617-Owner Manual, onboard-symbol-video

Vajutage sümbolit, et vaadata lühikesi õppevideoid auto eri funktsioonide kohta.

Information

P5-1617-Owners manual, onboard category symbol information

Auto kasutusjuhendi versiooni ja muu kasuliku teabe nägemiseks puudutage sümbolit.

Otsingufunktsiooni kasutamine ülamenüüs

Puudutage kasutusjuhendi ülamenüüs nuppu P5–1617–Symbol-Magnifying glas. Ekraani allosas kuvatakse klahvistik.
Sisestage otsingusõna, nt "turvavöö".
Tähtede sisestamisel kuvatakse artikli- ja kategooriasoovitused.
Avamiseks puudutage artiklit või kategooriat.