Ajaintervall eesoleva sõidukini

Võimalik on seadistada ajaintervall nii, et seda säilitavad eesoleva sõiduki suhtes kohanduv püsikiirusehoidja*, Pilot Assist* ja pikivahe hoiatuse funktsioonid*.
P5-XC90H-1519-Distance Warning symbol

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

 Märkus

Kui juhiekraanil on auto ja rooli sümbol, jälgib süsteem Pilot Assist eesolevat sõidukit eelmääratud pikivahega.

Kui kuvatakse ainult rool, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

 Märkus

Kui sümbol juhiekraanil näitab kahte autot, järgib kohanduv kiirusehoidik ees liikuvat autot määratud pikivahe alusel.

Kui kuvatakse ainult üks auto, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, dictance warning
Ajaintervalli määramine.
  1. P5-Icon red circle 1Vähendage ajaintervalli
  2. P5-Icon red circle 2Suurendage ajaintervalli
  3. P5-Icon red circle 3Vahemaa hoiatus
Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).
Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Kohanduv kiirusehoidik võimaldab intervalli teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita. Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab kiirusehoidik intervalli kergelt.

 Märkus

  • Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.
  • Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.
  • Kui juhiabisüsteemid on aktiveeritud, kuid tundub, et ei reageeri kiiruse suurendamisele, võib põhjuseks olla see, et vahemaa eesoleva sõidukini on väiksem kui eelmääratud vahemaa.

 Hoiatus

  • Kasutage ainult vahemaad, mis hetkelistele liiklusoludele.
  • Pidage meeles, et lühike vahemaa piirab ootamatu liiklusolukorra ilmnemisel reageerimiseks ja tegutsemiseks jäävat aega.
  1. * Lisavarustus/tarvik.