Juhiprofiili kaitsmine

Mõnel juhul eelistatakse autos määratud sätteid juhiprofiili mitte salvestada. Sellisel juhul on võimalik juhiprofiili kaitsta.

 Märkus

Juhiprofiili kaitsmine on võimalik vaid siis, kui auto seisab.
Juhiprofiili kaitsmiseks tehke järgmist:
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilid.
Valige Muuda profiili.
Avaneb menüü, kus saab profiili muuta.
Juhiprofiili kaitsmiseks valige Kaitse profiili.
Salvestage profiili kaitse suvand, vajutades nuppu Tagasi/Sulge.
Kui profiil on kaitstud, ei salvestata autos määratud sätteid automaatselt profiili. Selle asemel tuleb muudatused menüüs SeadedSüsteemJuhiprofiilidMuuda profiili salvestada käsitsi, vajutades nuppu Salvesta kehtivad seaded profiili. Kui aga profiil pole kaitstud, salvestatakse sätted automaatselt profiili.