Volvo ID loomine

Volvo ID loomiseks on mitu moodust. Kui Volvo ID loodi aadressil volvoid.eu.volvocars.comm/Account või rakendusega Volvo Cars, tuleb Volvo ID ka autos registreerida, et saaksite erinevaid Volvo ID teenuseid kasutada.

Volvo ID loomine Volvo ID rakendusega

Laadige rakendus Volvo ID alla keskekraani rakendustevaates valiku Kauguuenduse teenus alt.
Käivitage rakendus ja registreerige isiklik e-posti aadress või mobiiltelefoni number.
Järgige e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile automaatselt saadetud juhiseid.
Volvo ID on nüüd loodud ja automaatselt auto jaoks registreeritud. Volvo ID teenuseid saab nüüd kasutada.

Volvo ID loomine Volvo Cars rakendusega

Laadige Volvo Cars rakenduse viimane versioon telefoni1.
Valige Volvo ID loomine.
Kuvatakse veebileht Volvo ID loomiseks.
Sisestage isiklik e-posti aadress või mobiiltelefoni number.
Järgige e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile automaatselt saadetud juhiseid.
Volvo ID on loodud ja kasutamiseks valmis.

Volvo ID loomine Volvo Cars veebisaidi vahendusel

Avage volvoid.eu.volvocars.com/Account. Valige Volvo ID loomine.
Sisestage isiklik e-posti aadress või mobiiltelefoni number.
Järgige e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile automaatselt saadetud juhiseid.
Volvo ID on loodud ja kasutamiseks valmis.

Volvo ID registreerimine auto jaoks

Kui lõite Volvo ID võrgus või kasutasite rakendust Volvo Cars, registreerige see auto jaoks:

Kui te pole seda veel teinud, laadige rakendus Volvo ID teenuse Kauguuenduse teenus keskekraani rakendusevaates alla.

 Märkus

Rakenduste allalaadimiseks peab autol olema Interneti-ühendus.
Käivitage rakendus ja sisestage oma Volvo ID.
Järgige automaatselt e-posti aadressile/mobiiltelefoni numbrile saadetud ja teie Volvo ID-ga seotud juhiseid.
Volvo ID on nüüd auto jaoks registreeritud. Nüüd saate kasutada Volvo ID teenuseid.
  1. 1 Rakenduse saab alla laadida nt Apple App Store või Google Play poest.