Reaalajas liiklusteave

Kui auto on Internetti ühendatud, pääseb juht juurde põhjalikumale liiklusteabele1 (RTTI2) sh liiklusummikud, suletud teelõigud ja sõiduaega mõjutav muu teave.

Kui teenus RTTI on aktiveeritud, laaditakse Internetist pidevalt liiklusõnnetusi ja -voogu puudutavat teavet. Kui auto pärib liiklusteavet, edastatakse samal ajal auto asukoha kohta anonüümset liiklusteavet, mis omakorda toetab teenuse tööd. Anonüümset teavet edastatakse ainult siis, kui RTTI on aktiveeritud. Kui teenus on aktiveerimata, siis andmeid ei edastata.

Teatud juhtudel (nt tarkvarauuendused, remont töökojas või uue juhiprofiili loomine) tuleb teenus uuesti aktiveerida.

Praegust liiklusteavet kuvatakse navigatsioonisüsteemis* maanteede, suuremate teede ja linnadevaheliste teede kohta, samuti kindlate linnasiseste marsruutide kohta.

Liiklusteabe hulk sõltub sellest, kui kaugel see autost on, teavet näidatakse ainult ligikaudu 120 km (75 miili) kauguseni auto asukohast.

Kaardil olevat teksti ja sümboleid kuvatakse tavapärasel viisil, liiklusvoolu teabega näidatakse, kui kiiresti liiklus liigub võrreldes teele kehtestatud kiiruspiiranguga. Liiklusvoolu teavet näidatakse iga tee küljel ühe joonega liikumissuuna kohta:

  • Roheline - häireid ei ole.
  • Oranž – aeglane liiklus.
  • Punane - ummik/seisak/avarii.
  • Must – tee suletud.

 Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabega piirkondi laiendatakse pidevalt.

  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. 2 Real Time Traffic Information
  3. * Lisavarustus/tarvik.