Katuseluugi* päikesevarju automaatne sulgemine

Selle funktsiooniga suletakse päikesevari kuuma ilma korral automaatselt 15 minutit pärast auto lukutamist. Sellega vähendatakse salongi temperatuuri ja kaitstakse auto polsterdust pleekimise eest.

Funktsioon inaktiveeritakse tehases, kuid selle saab keskekraani abil sisse või uuesti välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Päikesekardina automaatne sulgemine.

 Märkus

Päikesesirm sulgub ka siis, kui kõik aknad suletakse kaugjuhtimispuldi abil või võtmevaba avamisega* uksekäepideme abil.

  1. * Lisavarustus/tarvik.