Volvo On Calli* varuaku

Kui peaaku tühjaks laetakse, kasutatakse ootel olevat akut Volvo On Calli varuakuna, et süsteemi saaks edasi kasutada.

Varuaku töötab piiratud aja. Kui aku vajab remonti või vahetamist, kuvatakse juhiekraanil teade Volvo On CallVajab hooldust.

Kui teade ei kao, võtke ühendust volitatud Volvo teenindusega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.