Turvalise kojujõudmise valgustuse kasutamine

Mõnda välisvalgustit saab pärast auto lukustamist turvavalgustina kasutada.
Funktsiooni aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
Lülitage mootor välja.
Lükake vasakpoolset roolikangi armatuurlaua suunas ja vabastage.
Astuge autost välja ja lukustage uks.
Sümbol juhiekraanil põleb, mis näitab, et funktsioon on aktiveeritud ja välisvalgustus on sisse lülitatud: Parktuled, esilaternad, numbrimärgi valgustus ja välised käepidemetuled*.

Ajavahemiku pikkust, mille jooksul turvavalgustus põleb, on võimalik keskekraanil seadistada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.