Üksusega Twin Engine seotud sümbolid ja sõnumid juhi ekraanil

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust Twin Engine puudutavaid sümboleid ja teateid. Neid võidakse kuvada ka koos üldiste teabe- ja hoiatussümbolitega, mis kustuvad pärast probleemi lahendamist.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V aku

Laadimisviga, vajab kohe hooldust. Sõitke töökotta.

Rike 12V akus. Pöörduge niipea kui võimalik aku kontrollimiseks teenindusse1.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V aku

Laadimisviga Parkige ohutult

Rike 12V akus. Peatage auto ohutus kohas ja laske töökojal1 akut esimesel võimalusel kontrollida.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V aku

Kaitsme rike Vajab hooldust

Rike 12V akus. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusse1.
P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

HV-aku

Ülekuumenemine, parkige ohutult

Hübriidaku temperatuur tõuseb ebatavaliselt kiiresti. Peatage auto ja lülitage mootor välja. Enne sõidu alustamist oodake 5 minutit. Helistage esindusse1 või kontrollige autot väljastpoolt ja veenduge enne sõidu jätkamist, et kõik oleks korras.
P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vähenenud jõudlus

Sõiduki max kiirus piiratud

Hübriidaku ei ole kiireks sõiduks piisavalt laetud. Laadige akut esimesel võimalusel.
P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Ajamisüsteem

Järsk käitumine väikesel kiirusel, sõita võib

Hübriidsüsteem ei tööta korralikult. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusse1.
P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Hübriidsüsteemi rike

Vajab hooldust

Hübriidsüsteem on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusse1.
P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Laadimiskaabel

Eemaldage enne käivitust

Kuvatakse juhul, kui juht proovib autot käivitada ja laadimiskaabel on autoga ühendatud. Ühendage laadimiskaabel lahti ja sulgege laadimisluuk.
  1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.