Navigatsioonisüsteemi kuvamise aktiveerimine ja inaktiveerimine* juhiekraanil

Sihtkoha määramisel kuvatakse navigatsioonisüsteem juhiekraanil automaatselt. Navigatsioonisüsteemi saab kuvada ka sihtkohta määramata.
Lohistage alla keskekraani ülavaade.
Vajutage Seaded.
Vajutage My CarKuvadJuhi infoekraani teave.
Vajutage raadionuppu Kuva kaart, et kuvada juhiekraanil navigatsioonisüsteem sihtkohta sisestamata.
  1. * Lisavarustus/tarvik.