Sportrežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine elektroonilises stabiilsussüsteemis

Stabiilsussüsteem (ESC1) on alati aktiveeritud – seda ei saa välja lülitada. Juhil on siiski võimalus valida spordirežiim, mis lisab auto juhtimisele sportlikkust.
P5-1507-Electronic Stability Control, sport mode symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.
P5-1946-Electronic Stability Control in Sport Mode

Juhiekraanil märgitakse aktiveeritud ESC sportrežiim põleva sümboliga, kuni funktsiooni välja lülitatakse või mootor seisatakse. Mootori järjekordsel käivitamisel lülitub süsteem tagasi tavarežiimi.

Funktsiooni ESC sportrežiim ei saa valida, kui üks järgmistest funktsioonidest on aktiveeritud.

  • Kiirusepiiraja
  • Kiirusehoidik
  • Adaptiivne püsikiirushoidik*
  • Pilot Assist*
  1. 1 Electronic Stability Control
  2. * Lisavarustus/tarvik.