Parkimiskaamera asukohad ja jälgimisalad*

Parkimisabi kaamerate (PAC1) abil on võimalik luua 360° vaade ning samuti on võimalik eraldi vaadata esimest, tagumist, vasakut või paremat kaamerat.

360° vaade*

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Parkimiskaamerate vaateväli ligikaudse katvusalaga.

Funktsioon 360°-vaade aktiveerib kõik parkimiskaamerad, mille korral on auto neli külge korraga keskekraanil näha, nii näeb juht aeglasel manööverdamisel kogu auto ümbrust.

360° vaatelt saab iga kaameravaate aktiveerida eraldi.
  • Puudutage ekraanil kaamera soovitud vaatevälja, nt esikaamera ees/kohal oleval pinnal.
P5+6-1746 - Park Assist Camera, camera active

Kaameratähis keskekraani autotähisel näitab, milline kaamera on aktiivne.

Kui autol on ka Parkimisabi süsteem*, siis tähistatakse vahemaad tuvastatud takistuseni eri värvidega.

Kaamerad saab aktiveerida automaatselt või käsitsi.

Tagurpidi

P5-1507-Park Assist Camera, rear view camera
Tagumine kaamera asub numbrimärgi kohal.

Tagumine kaamera näitab laia ala auto taga. Teatud mudelitel võib olla näha kaitserauda ja haakekonksu.

Keskekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

Eesmine

P5-1507-Park Assist Camera, location of forward parking camera
Eesmine pakimiskaamera asub kaitsevõres.

Eesmine kaamera aitab ka piiratud külgvaatega väljasõiduteel, nt garaažist välja sõitmisel. See on aktiivne kuni kiiruseni 25 km/h (16 mph), seejärel lülitatakse eesmine kaamera välja.

Kui auto ei saavuta kiirust 50 km/h (30 mph) ja 1 minuti jooksul pärast esikaamera väljalülitumist langeb kiirus alla 22 km/h (14 mph), lülitub kaamera uuesti sisse.

Külgmise

P5-1507-Park Assist Camera, side camera on door mirror
Külgkaamerad asuvad küljepeeglites.

Külgkaamerad võivad näidata, mis on kummalgi pool autot.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Camera