Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Mootoriga Twin Engine auto pukseerimine pole lubatud, sest see kahjustab elektrimootorit. Selle asemel tuleb autot transportida nii, et kõik neli ratast on tõstetud platvormile, kumbki rattapaar ei tohi teega kokku puutuda.

Teise auto pukseerimine

Teise auto pukseerimisele kulub palju energiat – kasutage sõidurežiimi Constant AWD. Nii laetakse hübriidakut ja parandatakse auto sõiduomadusi.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Käivitusabi

Auto käimatõmbamine pole lubatud, sest see kahjustab elektrimootorit. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

 Oluline

Auto pukseerimise teel käivitamise katsetega võite kahjustada elektrilist sõidumootorit ja katalüüsmuundurit.