Katusekoorem ja koorma paigutamine pakiraamile

Pagasi paigutamiseks auto katusele on soovitatav kasutada Volvo soovitatud pakiraami.

See on mõeldud auto kahjustamise ohu vähendamiseks. Volvo pakiraami saab osta Volvo volitatud edasimüüjalt.

Järgige hoolikalt koormakanduriga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

  • Jaota koorem koormakanduritele ühtlaselt. Asetage raskemad esemed allapoole.
  • Kontrollige regulaarselt, kas koormakandurid ja koorem on õigesti kinnitatud. Seo koorem kinnitusnööridega korralikult kinni.
  • Kui koorem on pikem kui eesolev auto (nt kanuu või süst), pange puksiiraas selle esiotsa pessa ja kasutage seda köie kinnitamiseks.
  • Tuule ette jääva eseme suurus ja seega ka kütusekulu kasvavad koorma suuruse kasvuga.
  • Sõitke ettevaatlikult. Vätige järsku kiirendust, järske pidurdusi ja järske kurve.

 Hoiatus

Auto raskuskese ja sõiduomadused muutuvad koorma paigaldamisel katusele.

Järgige masside ja maksimaalse lubatud koormaga seotud juhiseid.

Seotud dokumendid