Manuaalne esiiste

Mugavuse suurendamiseks on auto esiistmetel mitu seadistusvalikut.
P5-1646-Front seat manuel adjustment
  1. P5-Icon red circle 1Istmepadja esiserva* ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake üles/alla.1
  2. P5-Icon red circle 2Muutke istmepadja pikkust*, milleks tõmmake hooba üles ja liigutage istmepatja käega ette või taha.
  3. P5-Icon red circle 3Istme ette-/tahapoole seadmiseks tõstke käepidet ning reguleerige kaugust roolist ja pedaalidest. Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.
  4. P5-Icon red circle 4Nimmetoe reguleerimiseks* vajutage nuppu ette-/tahapoole/üles-/allapoole2.
  5. P5-Icon red circle 5Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
  6. P5-Icon red circle 6Seljatoe kalde muutmiseks keerake juhtnuppu.

 Hoiatus

Reguleerige juhiistme asendit enne liikuma hakkamist, mitte sõidu ajal. Veenduge, et iste oleks fikseeritud asendis, et vältida kehavigastusi äkilise pidurdamise või liiklusõnnetuse korral.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib vaid juhiistmele.
  3. 2 Kehtib neljasuunalise nimmetoe* korral. Kahesuunalist nimmetuge* reguleeritakse ette/taha.