Seadmete ühendamine auto diagnostikapessa

Valesti paigaldatud ja ühendatud tarkvara või diagnostika tööriistad võivad kahjustada auto elektroonikasüsteemi.

Soovitame väga Volvo omanikel paigaldada vaid Volvo heaks kiidetud originaalvaruosasid ning varuosasid paigaldada vaid koolitatud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikutel. Mõni varuosa toimib vaid siis, kui auto arvutisüsteemi on paigaldatud vastav tarkvara.

P5-XC90H-1519-On-board Diagnostic, data link connector
Andmeühenduse konnektor (On-board Diagnostic, OBDII) asub juhipoolsel küljel armatuurlaua all.

 Märkus

Volvo Cars ei vastuta On-board Diagnostic pessa (OBDII) ühendatud mittelubatud seadmetest põhjustatud tagajärgede eest. See pesa on ettenähtud üksnes vastava väljaõppega pädevatele Volvo hooldustehnikutele.