Meediumi taasesitus

Meediapleierit juhitakse keskekraanilt. Erinevaid funktsioone saab kasutada ka rooliratta parempoolse klahvistiku või hääljuhtimisega.

Meediumimängija juhib ka raadiot, mida kirjeldatakse eraldi jaotises.

Meediumiallika käivitamine

P5-1717-Application pane
Rakendusevaade (üldine kujutis ja põhirakendused olenevad riigist ja mudelist.)

CD*

Sisestage CD.
Avage rakendusevaates rakendus CD.
Valige, mida esitada.
Esitamine algab.

USB-mälu

Ühendage USB-mälu.
Avage rakendusevaates rakendus USB.
Valige, mida esitada.
Esitamine algab.

Mp3-pleier ja iPod®

 Märkus

Taasesituse käivitamiseks seadmest iPod kasutage rakendust iPod (mitte USB).

Kui heliallikaks on iPod, sarnanevad auto meelelahutusseadme menüüd iPod-mängija menüüstruktuurile.

Ühendage meediumiallikas.
Alustage ühendatud meediumiallikas taasesitust.
Avage rakendus (iPod, USB) rakenduste vaates.
Esitamine algab.

Bluetoothi kaudu ühendatud seade

Aktiveerige meediumiallikas Bluetooth.
Ühendage meediumiallikas1.
Alustage ühendatud meediumiallikas taasesitust.
Avage rakendusevaates rakendus Bluetooth.
Esitamine algab.

 Märkus

Mõne telefoni puhul on vajalik seada telefoni Bluetoothhelitugevus käsitsi 100% tasemeni, et helitugevus oleks autos piisavalt kõrge. Selline seadistus on vajalik iga ühendatud telefoni jaoks. Seadistus tuleb teha üks kord kõnede ja üks kord meedia voogedastuse jaoks. Süsteem peab seejärel seadistuse meeles ning seda ei ole vaja telefoni igakordsel ühendamisel korrata.

Interneti-ühendusega meedium

Meediumi taasesitamine Interneti-ühendusega rakendustest:
Ühendage auto Internetiga.
Avage rakendusevaatest rakendus.
Esitamine algab.

Lugege eraldi jaotisest, kuidas rakendusi alla laadida.

Video

Ühendage meediumiallikas.
Avage rakendusevaates rakendus USB.
Taasesituseks vajutage soovitud üksuse pealkirja.
Esitamine algab.

Apple CarPlay

CarPlay kirjeldus on eraldi peatükis.

Android Auto

Android Auto kirjeldus on eraldi peatükis.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pange tähele, et Bluetooth kaudu meediumi taasesitamiseks peab seade meediumiseadmega ühendatud olema.