Sihtkoha määramine aadressiga

Sihtkoha saab navigeerimissüsteemis* määrata mitmel viisil ─ üks neist on aadressi valimine.

Kaardi kuvamisel laiendage tööriistade välja, kasutades vasakul olevat allanoolt ja puudutades valikut Sea sihtk.

P5-1717-Navigation, set destination symbol
Kaardikujutis asendub vaba tekstiga otsinguga.
Vajutage Aadress.
Kõik väljad peavad olema täidetud. Kui soovite näiteks linna sõita, piisab riigi ja linna nimest. Seejärel juhendatakse teid valitud linna keskusesse.
Valige üks saadaolevatest tekstivälja valikutest ning trükkige keskekraani klaviatuuri abil:
  • Riik/Osariik/Provints
  • Linn/Territoor/Postiin
  • Aadress
  • Number
  • Sõlmp-kt

Volvo On Calliga* autodes on ka võimalik saata aadresse ja sihtkohti auto navigatsioonisüsteemi Volvo On Calli rakenduse ja Volvo On Calli klienditeeninduse kaudu1.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Toimib ainult teatud riikides.