Drive-E - puhtam sõidurõõm

Volvo Car Corporationi põhimõtteks on pidev arendustöö ohutumate ja tõhusamate toodete ja lahenduste nimel, et vähendada negatiivset keskkonnamõju.

P5-1507-Introduction Environment

Keskkonnakaitse on üks Volvo Carsi põhiväärtustest, mis mõjutab kõiki ettevõtte tegevusi. Keskkonnategevuses lähtutakse kogu auto elutsüklist ning selle keskkonnamõjust alates auto disainist kuni lammutamise ja utiliseerimiseni. Volvi Carsi peapõhimõtteks on see, et iga uus toode peab keskkonnale avaldama vähem mõju kui sellele eelnenud toode.

Volvo keskkonnakaitse projektidega on välja arendatud tõhusam ja keskkonda veelgi rohkem säästev Drive-E süsteem. Ka isiklik keskkond on Volvo jaoks tähtis - näiteks on Volvo sees olev õhk tänu kliimasüsteemile puhtam kui välisõhk.

Teie Volvo vastab kõige kõrgematele rahvusvahelistele keskkonnakaitse nõuetele. Kõik Volvo tootmisüksused peavad olema ISO 14001 sertifikaadiga, mis toetab süsteemset lähenemist tootmisega seotud keskkonnaküsimustele, mille tulemuseks on pidev edasiminek ja väiksem mõju keskkonnale. ISO-sertifikaadi olemasolu tähendab ka kehtivate keskkonnaseaduste ja -määruste järgimist. Volvo kohustab ka oma partnereid neid nõudeid järgima.

Kütusekulu

Kuna suur osa kogu auto keskkonnamõjust tuleneb selle kasutusest, on Volvo Carsi põhisuund auto kütusetarbimise, süsinikdioksiidiheitmete ja muude saasteainete vähendamine. Volvo autode kütusetarbimine on võrreldes teiste sama klassi autodega konkurentsivõimeline. Madalam kütusekulu tähendab tavaliselt, et ka kasvuhoonegaasi süsinikdioksiidi heitmeid on vähem.

Osalemine keskkonnasäästlikus tegevuses

Energiatõhus ja ökonoomne auto võib aidata vähendada mõju keskkonnale ning samas vähendada kulutusi autoomanikule. Autojuhina on lihtne kütust ning sealjuures ka raha säästa ning paremat keskkonda tagada, vt järgmisi nõuandeid.

  • Plaanige mõistlik keskmine kiirus. Kiirused üle 80 km/h (ligikaudu 50 mph) ja alla 50 km/h (ligikaudu 30 mph) tekitavad suuremat energiakulu.
  • Järgige hooldus- ja garantiiraamatus soovitatud auto teenindus- ja hooldusintervalle.
  • Vältige mootori tühikäigule jätmist - pikemal paigalejäämisel lülitage mootor välja. Pöörake tähelepanu kohalikele eeskirjadele.
  • Mõelge oma teekond hoolikalt läbi – palju mittevajalikke peatusi ja ebaühtlane sõidukiirus suurendab kütusekulu.
  • Kasutage eelsoojendust – see võib pikendada hübriidakuga läbitavat vahemaad ja vähendada sõidu ajal energiakulu.

Kõrvaldage alati kindlasti ka keskkonnaohtlikud jäätmed (nt akud ja õli) keskkonnasõbralikul viisil. Pöörduge teenindusse, kui te pole kindel, kuidas seda liiki jäätmeid kõrvaldada - soovitatav on pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole.

Tõhus heitgaasipuhastus

Teie auto valmistamisel lähtuti kontseptsioonist "Puhtus sees ja väljas" (Clean inside and out) – see tähendab puhast salongi ja tõhusat heitgaasikontrolli. Nii mõnegi näitaja osas on heitmed tunduvalt väiksemad, kui kehtivad normid ette näevad.

Puhas õhk salongis

Õhufilter aitab ära hoida tolmu ja õietolmu sattumist salongi õhu sisselaskeava kaudu.

Kõrgtehnoloogiline õhukvaliteedi süsteem (Interior Air Quality System; IAQS)* tagab selle, et salongiõhk on puhtam kui välisõhk liikluses.

Süsteem puhastab salongiõhku saastest, nt tolmust, süsivesinikest, lämmastikoksiidist ja maapinnalähedasest osoonist. Kui välisõhk on saastunud, suletakse õhu sissepääs ja salongiõhk hakkab ringlema. Selline asi võib juhtuda nt tihedas liikluses, järjekordades ja tunnelites.

IAQS on puhta autosalongi paketi (Clean Zone Interior Package; CZIP)* osa, mille üks funktsioonidest võimaldab ventilaatori käivitamist, kui auto avatakse lukust puldiga.

Salong

Volvo salongimaterjal valitakse hoolikalt ning seda kontrollitakse meeldiva ja mugava kasutuskogemuse tagamiseks. Mõned osad on käsitsi tehtud, nt rooliratta liitekohad on käsitsi õmmeldud. Lisaks kontrollib tootja, et salongis ei tekiks nt kuumuse või ereda valguse tagajärjel ebamugavust põhjustavaid lõhnu või aineid.

Volvo teenindused ja keskkond

Regulaarne auto hooldamine loob Teie auto pika kasutusaja ja madala kütusekulu eeltingimused. Selliselt toimides annate ka omapoolse panuse keskkonna puhtana hoidmisel. Usaldades oma auto teeninduseks ja hoolduseks Volvo teenindustele, saab teie autost Volvo süsteemi osa. Volvo esitab oma teeninduste ruumide ja pindade projekteerimise osas selgeid nõudmisi, et jäätmed ja heitmed ei reostaks keskkonda. Meie töötajatel on keskkonnahoiu põhimõtete järgimiseks nii vajalikud oskused kui ka vahendid.

Ringlussevõtt

Kuna Volvo peab silmas kogu auto elutsüklit, pööratakse olulist tähelepanu ka sellele, et auto utiliseeritaks keskkonnasõbralikul viisil. Peaaegu kogu auto on utiliseeritav. Seepärast palume auto viimasel omanikul esindusest infot küsida sertifitseeritud/tunnustatud utiliseerimisettevõtete kohta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.