Auto VIN-koodi kuvamine

Vajate auto VIN-koodi (VIN1) näiteks siis, kui võtate teenuse Volvo On Call tellimusega seoses ühendust Volvo müügiesindajaga.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SüsteemSüsteemiteaveVIN-kood.
Kuvatakse sõiduki VIN-kood.

Teine võimalus VIN-i leidmiseks on:

  • teenindus- ja garantiiraamatu esimesel leheküljel
  • auto registreerimistunnistusel
  • vaadake läbi esiklaasi auto armatuurlauale.
Px-1846-VIN number through windshield
VIN asub kõikidel mudelitel sarnases kohas.
  1. 1 Vehicle Identification Number

Seotud dokumendid