Driver Alert Control

Funktsioon Driver Alert Control (DAC) on mõeldud juhi tähelepanu äratamiseks ebakindlate juhtimisvõtete korral, nt olukorras, kus juhi tähelepanu hajub või kui juht hakkab unne vajuma.

Funktsiooni DAC eesmärk on tuvastada aeglaselt halvenev sõiduvõime ning see on ette nähtud kasutamiseks peamiselt suurtel teedel. Funktsioon ei ole mõeldud kasutamiseks linnaliikluses.

Funktsioon aktiveeritakse siis, kui kiirus ületab 65 km/h (40 mph) ning jääb aktiivseks, kuni kiirus on suurem kui 60 km/h (37 mph).

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
DAC loeb auto asendit sõidurajal.

Kaamera tuvastab sõiduteel oleva teemärgistuse ja võrdleb teelõiku rooli liigutamisega.

P5-1507-Driver Alert Control, the car is being driven erratically in the lane
Autot juhitakse sõidurajal korrapäratult.
P5-1507-Driver Alert Control, time to take a brake symbol

Kui sõidustiil muutub märgatavalt ebaühtlaseks, kuvatakse juhiekraanil see hoiatussümbol, kostab helisignaal ja kuvatakse tekstsõnum Aeg teha paus.

Kui autol on Sensus Navigation* ja funktsioon Puhkepeatuse juhised on aktiveeritud, kuvatakse ka sobiva puhkekoha soovitused.

Hoiatust korratakse mõne aja pärast, kui juhi käitumine ei parane.

 Hoiatus

Funktsiooni Driver Alert Control ei tohi kasutada sõitmise aja pikendamiseks. Juht peab tegema korrapäraseid pause ja veenduma, et ta oleks puhanud.

 Hoiatus

Häiret funktsioonilt Driver Alert Control tuleb võtta väga tõsiselt, sest unine juht ei kontrolli sageli enda seisundit.

Häire kõlamisel või kui tunnete väsimust:
  • peatage auto turvaliselt niipea kui võimalik ja puhake.

Uuringud on näidanud, et väsinuna auto juhtimine on niisama ohtlik kui alkoholi või muude stimulantide mõju all.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.