Hübriidaku näidik

Hübriidaku näidik näitab hübriidaku energiataset.
P5-1717-ALL hybrid-Hybrid battery gauge chage values

Hübriidaku energiat kasutatakse elektrimootori käitamiseks, aga ka auto jahutamiseks või soojendamiseks. Pardaarvuti arvutab ligikaudse distantsi, mille saab hübriidaku järelejäänud energiahulgaga läbida.

Hübriidaku näidiku sümbolid

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Hübriidaku näidiku sümbol P5-15w19 - Hybridbattery indicator lock näitab, et funktsioon Hold on aktiveeritud ja sümbol P5-1717-XC60H-CHARGE bolt textsymbol näitab, et funktsioon Charge on aktiveeritud.