Auto ülestõstmine

Auto ülestõstmisel on oluline, et tungraud asub auto šassii ettenähtud punktides.
P5-1817-V60-Lifting vehicle
Plastikkatte kolmnurgad märgivad tõstepunktide asukohti (märgitud punasega).

 Märkus

Kehtib Tasanduskontroll* valikuga autodele: Kui autol on õhkvedrustus, tuleb see välja lülitada enne, kui auto tungrauaga üles tõstetakse.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Muu tungraua kui Volvo soovitatava kasutamisel tuleb järgida tungrauaga kaasas olevaid juhiseid.

Auto tavaline tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

 Hoiatus

 • Rakendage seisupidur ja liigutage käigukang parkasendisse (P).
 • Maapinnale jäävate rataste ette asetage puuklotsid või suured kivid.
 • Veenduge, et tungraud ei ole vigastatud, et keermed on põhjalikult määritud ning et see ei ole määrdunud.
 • Veenduge, et tungraud toetuks tasasele ja kindlale aluspinnale, mis pole libe ega kaldus.
 • Tungraud tuleb korralikult asetada tungraua kronsteini.
 • Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.
 • Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma.
 • Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.
 • Rataste vahetamisel kasutage varustusse kuuluvat tungrauda. Muude tööde ajaks toestage auto.
 • Ärge kunagi minge või küünitage auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

 Hoiatus

Kui auto tõstetakse üles töökoja tungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla neljast punktist. Veenduge, et töökoja tungraud asetseks nii, et auto ei saaks sellelt maha libiseda. Veenduge, et tungrauale oleks paigaldatud kummist kaitsmed, et auto püsiks stabiilsena ega saaks kahjustada. Kasutage alati teljetugesid või samaväärseid abivahendeid.

Kui seda ei kasutata, siis tuleb tungrauda* hoida selle hoiukohas pakiruumi põranda all.

Enne alustamist lugege läbi kõik juhised. Võtke vajalikud tööriistad välja enne auto tungrauaga üles tõstmist.

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, näiteks kui vahetate rehvi liikluskeskkonnas.

Rakendage seisupidur ja valige käiguasend P või manuaalkäigukasti korral esimene käik.

Kui autol on Tasanduskontroll*, tuleb see välja lülitada enne, kui auto tungrauaga üles tõstetakse.

Vastu maapinda jääv kiil rataste ees ja taga. Kasutage näiteks raskeid puutükke või suuri kive.

Asetage tungraud või tungraua õlad selleks ette nähtud kohta auto veermiku all. Plastkattel olevad kolmnurksed märgid tähistavad tõstepunktide asukohta. Auto mõlemal küljel on kaks tõstepunkti. Plastkatte vastavates kohtades on tungraua jaoks süvendid.

P5-1817-V60-Jack lifting point in flange
Seadke tungraud ühtlasele, tahkele ja libisemiskindlale maapinnale kasutatava tõstepunkti alla.
Vändake, kuni tungraud on õigesti joondatud ja puutub kokku auto tõstepunktiga. Veenduge, et tungraud (või töökojas tõstehoovad) paikneb õigesti tõstepunkti all, tungraua nukk sobitub tõstepunkti avausse ja kontrollige, et tungraua alus paikneb vertikaalselt tõstepunkti all.
Keerake tungrauda nii, et vänt jääb auto küljelt võimalikult kaugele, tungraua õlad peavad jääma autoga risti.
Tõstke autot piisavalt kõrgele, et teostada kavandatud tegevus.
 1. * Lisavarustus/tarvik.