Keskekraanilt salvestatud teatega tegelemine

Olenemata sellest, kas sõnum salvestati juhiekraanil või keskekraanil, hallatakse neid keskekraanil.
P5-1717-ALL-Settings pane incl contextual
Salvestatud sõnumite ja võimalike ülavaatevalikute näited.

Keskekraanil kuvatavad ja salvestatavad sõnumid paigutatakse keskekraani ülavaatesse.

Salvestatud sõnumi lugemine

Avage keskekraanil ülavaade.
Kuvatakse salvestatud sõnumite loend. Sõnumid, millest paremal paikneb nool, saab avada laiendatud vaates.
Sõnumi laiendamiseks/vähendamiseks puudutage seda.
Lisateavet sõnumi kohta kuvatakse loendis ja rakendusest vasakule jääv kujutis näitab teavet sõnumi kohta graafiliselt.

Salvestatud sõnumi haldamine

Mõnedel sõnumitel on nupp nt sõnumiga seonduva lingi aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Toimingu sooritamiseks vajutage nuppu.

Ülavaates salvestatud sõnumid kustutatakse mootori väljalülitamisel automaatselt.