Väljalükatavad/sissetõmmatavad haakekonksud*

Sissetõmmatavat haakekonksu on lihtne vajadusel välja lükata või sisse tõmmata. Sissetõmmatud asendis on haakekonks täielikult varjatud.

 Hoiatus

Järgige hoolega haagisekonksu sissetõmbamise ja pikendamise juhiseid.

 Hoiatus

Ärge vajutage pikendamise/sisse tõmbamise nuppu, kui haagisekonksuga on ühendatud haagis või lisaseade.

Haakekonksu pikendamine

 Hoiatus

Ärge seiske haakekonksu pikendamisel auto taga keskosas kaitseraua lähedal.
P5-1917-V60//V60H/V60CC-Buttons for power folding trailer hitch

Avage tagaluuk. Haakekonksu pikendamise/sisse tõmbamise nupp paikneb pagasiruumi tagaosas ja paremal. Haakekonksu pikendamiseks peab nupu oranž märgutuli põlema.

Vajutage nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu pikendama.

P5-1507 Swivable tow bar folding
Haakekonks sirutub välja ja alla avatud asendisse – märgutuli vilgub oranžilt. Haakekonks on valmis jätkama liikumist lukustatud asendisse.
P5-1507 Swivable tow bar fully folded

Liigutage haakekonks lõppasendisse, kus see paika lukustub – oranž märgutuli jääb põlema.

Haakekonks on kasutusvalmis.

 Oluline

Kui haagisekonks on nupule vajutamisega aktiveeritud ja asub lukustamata asendis:

Oodake vähemalt 2 sekundit enne haagisekonksu lukustatud asendisse viimist. Kui haagisekonks lukustatud asendis ei püsi, oodake veel mõned sekundid ja proovige uuesti.

Haagisekonksu ei tohi lüüa.

 Hoiatus

Kinnitage haagise ohutuskaabel kindlasti ettenähtud toendisse.

 Märkus

Energiasäästurežiim lülitub mõne aja möödudes sisse ja märgutuli kustub. Süsteem taasaktiveeritakse tagaluugi sulgemise ja avamisega. See kehtib haagisekonksu sissetõmbamisel või pikendamisel.

Kui auto tuvastab ühendatud haagise elektriliselt, näidikutuli kustub.

Haakekonksu sissetõmbamine

 Oluline

Veenduge, et elektripistikupesas pole pistikut ega adapterit, kui haagisekonksu sisse tõmbate.

Avage tagaluuk. Vajutage pagasiruumi tagaosas ja paremal paiknevat nuppu – kui nuppu pikalt all hoida, ei hakata haakekonksu sisse tõmbama.

Haakekonks langeb automaatselt avatud asendisse – nupu oranž näidik hakkab vilkuma.
P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Haakekonksu lukustamiseks viige see sissetõmmatud lõppasendisse, kus see lukustatakse.

Kui haakekonks tõmmati õigesti sisse, jääb näidik põlema.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retracted)

 Oluline

Kui haagisekonks on nupule vajutamisega aktiveeritud ja asub lukustamata asendis:

Oodake vähemalt 2 sekundit enne haagisekonksu lukustatud asendisse viimist. Kui haagisekonks lukustatud asendis ei püsi, oodake veel mõned sekundid ja proovige uuesti.

Haagisekonksu ei tohi lüüa.

  1. * Lisavarustus/tarvik.