Teadete haldamine keskekraanil

Keskekraani sõnumitele saab reageerida keskekraani kuval.
P5-1717-HMI refresh-Message in center display
Keskekraani ülavaate sõnumi näidis.

Mõned keskekraanil kuvatavad sõnumid on varustatud nupuga (hüpiksõnumi puhul mitu nuppu), nt sõnumiga seonduva funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Uue teate haldamine

Nupuga sõnumite puhul toimige järgmiselt.
Toimingu sooritamiseks vajutage nuppu või laske sõnumil aja möödudes automaatselt sulguda.
Sõnum kaob olekuribalt.
Nuputa sõnumite puhul toimige järgmiselt.
Teate sulgemiseks vajutage seda või laske sel mõne aja möödudes automaatselt ise sulguda.
Sõnum kaob olekuribalt.

Kui sõnum tuleb salvestada, paigutatakse see keskekraani ülavaatesse.