Puhastiharjade puhastamine

Sõidukit tuleb pesta kohe, kui see on mustaks saanud. Mida kauem on auto määrdunud, seda raskem on seda täiesti puhtaks saada ning tekib värvi kraapimise oht. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage Volvo soovitatud autošampooni.

Asfalt, tolm ja soolajäägid klaasipuhastitel, samuti tuuleklaasil olevad putukad, jää jne lühendavad klaasipuhastite kasutusiga.

Puhastamisel seadke klaasipuhastid hooldusasendisse.

 Märkus

Peske kojamehi ja esiklaasi korrapäraselt leige seebivee või autošampooniga. Ära kunagi kasuta tugevaid lahusteid.