Tekstsõnumite haldamine1

Sõnumite haldamine Bluetooth abil ühendatud telefoniga.

Mõnes telefonis tuleb sõnumi funktsioon eelnevalt aktiveerida. Kõik telefonid ei ühildu. Sellisel juhul ei kuvata autos kontakte ega sõnumeid.

Tekstsõnumite haldamine keskekraanil

Tekstsõnumid kuvatakse keskekraanil ainult siis, kui see seade on valitud.

P5–1507–App-Messages

Vajutage rakenduse vaates nuppu Teated tekstsõnumite haldamiseks keskekraanil.

Tekstsõnumite lugemine keskekraanil

P5/P6-1746-Read out text message

Sõnumi ettelugemiseks vajutage ikooni.

Tekstsõnumite saatmine keskekraanil2

Saate vastata sõnumile või koostada uue sõnumi.
  • Sõnumile vastamine – puudutage kontakti, kelle sõnumile soovite vastata, seejärel puudutage Vasta.
  • Uue sõnumi loomiseks puudutage nuppu Loo uus. Valige kontakt või sisestage telefoninumber.
Koostage teade.
Vajutage Saada.

Tekstsõnumite haldamine juhiekraanil

Tekstsõnumid kuvatakse juhiekraanil ainult siis, kui see seade on valitud.

Uue tekstsõnumi lugemine juhiekraanil

Sõnumi ettelugemiseks valige rooli klahvistikuga Loe valjusti.

Vastuse dikteerimine juhiekraanil

Kui tekstsõnum on ette loetud, on võimalik dikteerides lühidalt vastata, kui auto on Internetiga ühendatud.
Vajutage rooli klahvistikul nuppu Vasta. Käivitub dikteerimise dialoog.

Sõnumi märguanne

Märguanded saab aktiveerida ja deaktiveerida tekstisõnumite sätetes.

  1. 1 Kehtib ainult teatud turgudel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.
  2. 2 Auto kaudu saab sõnumeid saata ainult teatud telefonidega. Ühendatud telefonil peab olema Bluetooth Message Access Profile (MAP) tugi.