Lähituled

Kui sõidate nii, et roolikangi pöördlüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO, lülituvad lähituled hämaras või pimedas automaatselt sisse siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II.
P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Kui roolikangi rõngaslüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO, aktiveeruvad lähituled tagumise udutule sisselülitamisel automaatselt.

Kui roolikangi pöördlüliti on asendis P5-1507 Symbol low beam, lülitatakse lähituled alati sisse, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II.

Tunneli tuvastamine

Auto tuvastab automaatselt tunnelisse sõitmise ning lülitab päevatuledelt ümber lähituledele.

Pange tähele, et vasakpoolse roolikangi pöördlüliti peab tunnelite tuvastamiseks olema P5-1707 Symbol AUTO asendis.