Automaatse seisupiduri aktiveerimise seade

Valige, kas seisupidur aktiveerub automaatselt auto väljalülitamisel.
Seadistuse muutmiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Funktsiooni Aktiveeri seisupidur automaatselt kasutamiseks või välja lülitamiseks vajutage My CarSeisupidur ja vedrustus.