Turvavööd

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised vigastused.

Turvavöö pakub head kaitset vaid siis, kui see on tihedalt vastu keha. Ärge kallutage seljatuge liialt tahapoole. Turvavöö on ette nähtud kaitseks normaalses isteasendis.

 Hoiatus

Ärge haakige turvavööd nagide või muude elementide külge, sest see takistab turvavöö korralikku pingutamist.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega remontige turvavöid ise. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

Kui turvavööl on olnud suur koormus, näiteks seoses kokkupõrkega, tuleb kogu turvavöö vahetada. Turvavöö kaitsvad omadused võivad olla osaliselt kadunud, isegi kui turvavöö ei näi olevat vigastatud. Turvavöö tuleb vahetada ka sel juhul, kui sellel on kulumismärke või vigastusi. Uuel turvavööl peab olema tüübikinnitus ning see peab olema ette nähtud paigaldamiseks samasse kohta kui vahetatav turvavöö.