Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety1 on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

 Märkus

Funktsiooni City Safety ei saa blokeerida. See aktiveeritakse mootori/elektrilise kasutuse käivitamisel automaatselt ning jääb tööle seniks, kuni mootor või elektriline kasutus välja lülitatakse.

Hoiatuse kaugus määrab süsteemi tundlikkuse ja reguleerib vahemaad, millal visuaalne, heliline ja pidurdushoiatus aktiveeritakse.

Hoiatuskauguse valimiseks tehke järgmist.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafe.
Soovitud hoiatuskauguse määramiseks valige menüüs City Safety hoiatus kas säte Hiljem, Normaalne või Varem.

Kui säte Varem kutsub esile liiga palju hoiatusi, mis võib mõjuda teatud olukorras segavalt, valige hoiatuskauguseks Normaalne või Hiljem.

Kui hoiatused on liiga sagedased või häirivad, võib hoiatuskaugust vähendada, mille tulemusena väheneb hoiatuste arv ja City Safety annab hoiatuse hiljem.

Hoiatuskaugust Hiljem tuleks seetõttu kasutada ainult äärmistel juhtudel, nt dünaamilise sõidu korral.

 Hoiatus

  • Ükski automaatsüsteem ei suuda garanteerida 100 % täpset talitlust igas olukorras. Seetõttu ärge testige rakendust City Safety inimeste, loomade või sõidukite suunas sõites - see võib põhjustada tõsist kahju ja vigastusi ning olla eluohtlik.
  • City Safety hoiatab juhti kokkupõrkeohu korral, kuid funktsioon ei lühenda juhi reaktsiooniaega.
  • Isegi kui pikivahe hoiatuse kauguseks on määratud Varem, võib hoiatus teatud juhtudel hilineda, nt kui kiirused on väga erinevad või kui eessõitev auto ootamatult järsult pidurdab.
  • Kui hoiatuskauguseks on määratud Varem, antakse hoiatus varem. See võib tähendada, et hoiatused antakse sagedamini kui pikivahe hoiatuskaugusel Normaalne, kuid see on soovitatav, kuna võib süsteemi City Safety muuta tõhusamaks.

 Märkus

Funktsiooni Rear Collision Warning* hoiatus koos suunatuledega on deaktiveeritud, kui kokkupõrke hoiatussüsteemi hoiatuse kaugus funktsioonis City Safety on määratud madalaimale tasemele „Hiljem".

Turvavöö eelpingutus- ja pidurdusfunktsioonid on siiski endiselt aktiivsed.

  1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
  2. * Lisavarustus/tarvik.