RDS-raadio

Funktsiooniga RDS (Radio Data System) toimub raadio automaatne lülitumine tugevama saatja sagedusele. Funktsioon RDS võimaldab võtta vastu nt liiklusinfot ja otsida kindlaid programmitüüpe.

RDS ühendab FM-saatjad võrgustikku. Sellises võrgus olev FM-saatja saadab infot, mis annab RDS -raadiole järgmised funktsioonid:

  • Automaatne vahetus tugevamale saatjale, kui piirkonnas on kehv vastuvõtt.
  • Otsing programmikategooriate järgi, nt programmitüüp või liiklusteave.
  • Käimasolevate raadiosaadete kohta käiva info vastuvõtmine.

 Märkus

Teatavad raadiojaamad ei kasuta RDS-i või kasutavad vaid selle valitud funktsioone.

Liiklusteabe või uudiste edastamisel võib raadio jaama vahetada, mis katkestab valitud meediaallika esitamise. Nt kui kasutatakse CD-mängijat*, katkestatakse selle mängimine. Valitud programmitüübi vastuvõtmise lõpetamisel lülitub raadio eelnevalt valitud olnud allikale ja hääletugevusele tagasi. Eelmisele naasmiseks vajutage rooli parempoolsel klahvistikult nuppu P5–1507–Symbol-OK button või puudutage keskekraanil valikut Tühista.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid