Survepesu

Sõidukit tuleb pesta kohe, kui see on mustaks saanud. Mida kauem on auto määrdunud, seda raskem on seda täiesti puhtaks saada ning tekib värvi kraapimise oht. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage Volvo soovitatud autošampooni.

Survepesu tegemisel kasutage pühkivaid liigutusi ja veenduge, et düüs ei oleks auto pinnale lähemal kui 30 cm (13 tolli). Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.