Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC1) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1507- Electronic Stability Control symbol
Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekunditSüsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.
P5-1507- Electronic Stability Control symbol
VilgubSüsteem on aktiveeritud.
P5-1507-Stability system, Electronic Stability Control, sport mode symbol
Lamp põleb pidevaltSportrežiim on aktiveeritud. MÄRKUS. Süsteemi selles režiimis ei inaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.
P5-1507- Electronic Stability Control symbol

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

Süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.
P5-1507- Electronic Stability Control symbol

ESC

Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud. Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. 1 Electronic Stability Control