Automaatne kiiruspiiraja

Automaatse kiiruspiiraja (ASL1) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (SL2) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale ASL.

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe* (RSI3) funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

 Hoiatus

Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni* (RSI) esitatav kiirusteave funktsioonile ASL olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Automaatse kiiruspiiraja tähis

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värvTähendus
RohekaskollaneAutomaatne kiirusepiiraja on aktiivne
HallAutomaatne kiirusepiiraja viiakse ooterežiimi
OranžAutomaatne kiirusepiiraja on ajutiselt ooterežiimis – nt kuna liiklusmärki ei tuvastatud.

Aktiivse kiirusepiiraja tähis

Juhiekraanil olev tähis muutub olenevalt sellest, kas aktiveeritud on kiirusehoidik või automaatne püsikiirusehoidik.

TähisSLASL
P5-1946-Speed Limiter symbol medium
VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.
P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10
Liiklusmärgi sümbol pärast „70“ = automaatne kiirusepiiraja on aktiveeritud.
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Speed Limiter
  3. * Lisavarustus/tarvik.
  4. 3 Road Sign Information