Laste turvavahendite paigaldamine

Lapse turvasüsteemi paigaldamisel ja kasutamisel on oluline meeles pidada mitut olulist asja, mis olenevad lapse turvasüsteemi asukohast.

 Hoiatus

Lapse turvaistmeid/-toole, millel on metallkinnitused või muu konstruktsioon, mis võiks jääda turvavöö pandla avamisnupu peale, ei tohi kasutada, sest need võivad põhjustada turvavöö pandla juhuslikku avanemist.

Ärge kinnitage lapse turvaistme rihmu istme horisontaalse reguleerimistala külge ega istme all olevate vedrude või juhikute ega talade külge. Teravad servad võivad rihmu vigastada.

Ärge laske lapse turvatooli ülemisel osal toetuda vastu tuuleklaasi.

 Märkus

Laste turvavarustuse kasutamisel on tähtis lugeda kaasas olevaid paigaldamisjuhiseid.

Kui lapse turvavarustuse paigaldamisel tekkib küsimusi, küsige tootjalt selgemaid juhiseid.

 Märkus

Ärge jätke lapse turvatooli kunagi lahtiselt autosse. Kinnitage see alati turvatooli tootja juhiseid järgides (ka siis, kui turvatooli ei kasutata).

 Märkus

Turvatoolide pikaajaline paigaldus ja kasutamine võib kulutada auto varustust. Volvo soovitab auto varustuse kaitsmiseks kasutada löögikaitsetarvikut.

Paigaldamine esiistmele

 • Kui paigaldate tahapoole suunatud turvaistet, veenduge, et turvapadi on deaktiveeritud.
 • Kui paigaldate ettepoole suunatud turvaistet, veenduge, et turvapadi on aktiveeritud.
 • Kasutage üksnes Volvo soovitatavaid, universaalse heakskiiduga või pooluniversaalseid turvatoole (sh auto on lisatud tootja sõidukite loendisse).
 • ISOFIX -turvatooli saab paigaldada vaid siis, kui auto on varustatud ISOFIX -konsooli1 tarvikuga.
 • Kui turvatoolil on alumised kinnitusrihmad, siis soovitab Volvo neid kasutada koos alumiste turvatooli kinnitustega1.
 • Kui turvatoolil on tugijalad, pange tugijalg/-jalad otse põrandale. Ärge mitte kunagi pange tugijalga jalatoele või muu sellise peale.

Paigaldamine tagaistmele

 • Kasutage üksnes Volvo soovitatavaid universaalse heakskiiduga2 või pooluniversaalseid turvatoole. Jälgige, et auto oleks lisatud turvatoolide tootja sõidukiloendisse.
 • Keskmisele istekohale ei tohi paigaldada tugijalgadega turvatooli.
 • Äärmistel istekohtadel on ISOFIX -kinnitussüsteem ja need sobivad suurusele i-Size3.
 • Välimistel istekohtadel on ülemised kinnituspunktid. Volvo soovitab turvatooli ülemised kinnitusrihmad tõmmata läbi peatoe ava enne nende pingutamist kinnituspunktis. Kui see pole võimalik, järgige turvatooli tootja soovitusi.
 • Kui turvatoolil on alumised kinnitusrihmad, ärge reguleerige turvatooli eestpoolt pärast rihmade alumisteste kinnitustesse fikseerimist. Kui turvatool võetakse autost ära, tuleb eemaldada ka alumised kinnitusrihmad.
 • Kui turvatoolil on tugijalad, pange tugijalg/-jalad otse põrandale. Ärge mitte kunagi pange tugijalga jalatoele või muu sellise peale.
P5/P6-1917-Safety–Child seat distance to seat in front
Imiku turvatooli paigaldamisel tagaistmele soovitab Volvo kaugust vähemalt 50 mm 2 tolli imiku turvatooli esiosast eesoleva istme kõige tagumise osani.
 1. 1 Tarvikud sõltuvad turust.
 2. 2 Ei kehti keskmise istme puhul.
 3. 3 Varustus oleneb turust.