Hübriidinäidik

Sõidurežiimides Hybrid ja Pure kuvatakse juhi ekraanil hübriidinäidik, mis aitab juhil energiatõhusamalt sõita.
P5P6-1917-Hybrid meter, changed values

Hübriidnäidik kuvab, kui palju võimsust elektrimootorilt saadakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Hübriidinäidiku sümbolid

P5-XC90H-15w19-Current level for available electric motor power

Näitab saadaolevat elektrimootori võimsust. Kui sümbol on seest täis, siis näitab see, et kasutusel on elektrimootor.

P5-15w19 - XC90H torque bolt outline

Kui sümbol on seest tühi, siis näitab see, et elektrimootor ei ole kasutusel.

P5-XC90H-15w19-Indicates the power level

Näitab võimsustaset sisepõlemismootori käivitamisel. Kui sümbol on seest täis, siis näitab see, et kasutusel on sisepõlemismootor.

P5-15w19 - XC90H Torque drop outline

Näitab võimsustaset sisepõlemismootori käivitamiseks. Kui sümbol on seest tühi, siis näitab see, et sisepõlemismootor ei ole kasutusel.

P5-XC90H-15w19-Indicator that the hybrid battery is being charged

Näidik kuvab et hübriidakut laetakse nt piduripedaali õrnal vajutamisel.

Juhi soovitud võimsus

Hübriidinäidiku osuti näitab juhi soovitud elektrivõimsust, mida reguleeritakse gaasipedaaliga. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust soovib juht hetkel valitud käiguga. Tähis välgu- ja piisasümboli vahel näitab kohta, kus sisepõlemismootor käivitub.

Näiteks:

P5P6-1917-Hybrid meter, changed values
Auto on käivitatud, kuid seisab paigal; võimsust ei soovita rakendada.
P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, engine running
Elektrimootor ei suuda pakkuda soovitud võimsust ning käivitub sisepõlemismootor.
P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, meter charging
Auto toodab aku jaoks voolu ja akut laetakse, nt siis kui vajutate õrnalt piduripedaali või pidurdate kallakust alla sõitmisel mootoriga.