Süsteemiheli väljalülitamine ja helitaseme muutmine keskekraanil

Keskekraani saab kasutada süsteemi helitugevuse muutmiseks või selle välja lülitamiseks.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage HeliSüsteemi helitugevused.
Liigutage valikus Puudutuste helid juhist, et muuta helitugevust / lülitada ekraani puutehelid välja. Liigutage juhis soovitud helitugevuse tasemele.