Funktsiooni Pilot Assist ooterežiim*1

Funktsiooni Pilot Assist saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Sellisel juhul ei reguleeri Pilot Assist kiirust või kaugust eesoleva sõidukini ega paku roolimisabi.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Pilot Assist inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui juhtub järgmine:
 • juht vajutab pidurit;
 • käigukang liigutatakse asendisse N;
 • suunatulesid kasutatakse kauem kui 1 minut;
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud (kehtib manuaalkäigukastiga autodele).

Automaatne ooterežiim

 Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.
 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.
Automaatse ooterežiimi võib aktiveerida ühel alltoodud viisidest.
 • Üks süsteemidest, millest Pilot Assist sõltub, lõpetab töötamise, nt stabiilsuskontroll / libisemisvastane 2.
 • Käed ei ole roolil.
 • Juhiukse avamisel.
 • Juht avab turvavöö.
 • Pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • Ühel või mitmel rattal kaob juhitavus.
 • Piduri temperatuur on kõrge.
 • Seisupidur on peal.
 • Kaamera ja radariüksus on kaetud, näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).
 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h (20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
 3. 2 Electronic Stability Control