Elektrilise tagaluugi avamine ja sulgemine*

Funktsioon tagaluugi avamiseks ja sulgemiseks nupuvajutusega.

Avamine

Elektrilise tagaluugi kaane avamiseks valige üks järgmistest valikutest.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.
P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (with fuel filler cap button)
Hoidke instrumendi paneeli nuppu P5-1507 Open tailgate - interior button all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.
P5-1817-V60-Tailgate handle
Vajutage õrnalt tagaluugi käepidemele.
P5-15w19 - Tailgate Footmovement
Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

Sulgemine

Elektrilise tagaluugi sulgemiseks1 valige üks järgmistest valikutest.

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Vajutage sulgemiseks tagaluugi alumisel küljel olevat P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button nuppu
Tagaluuk sulgub automaatselt ja seda ei lukustata.

 Märkus

 • Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.
 • Kui klapp on olnud avatud üle 30 minuti, sulgub see aeglaselt.
Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.
Hoidke näidikuploki nuppu P5-1507 Open tailgate - interior button all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.
Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

Sulgemine ja lukustamine

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Tagaluugi sulgemiseks ning selle ja kõigi uste korraga lukustamiseks1 (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage tagaluugi allservas olevat P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button nuppu.
Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuk ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

 Märkus

 • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
 • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

 Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Avamise või sulgemise tühistamine

Avamist või sulgemist saab tühistada järgmistel viisidel.
 • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
 • Vajutage sulgemisnuppu tagaluugi all.
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
 • Jalaliigutuse kasutamine*.

Tagaluugi liikumist takistatakse ja see peatub. Seejärel saab tagaluuki käsitsi liigutada.

Kui tagaluuk peatatakse suletud asendi lähedal, avab järgmine aktiveerimine tagaluugi.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab piisavalt tugevalt tagaluugi avanemist või sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemisel liikumine peatub ja kostab pikk helisignaal.
 • Sulgemisel liikumine peatub, kostab pikk helisignaal ja tagaluuk liigub tagasi programmeeritud maksimaalsesse avamisasendisse.

 Hoiatus

Avamisel ja sulgemisel veenduge, et keegi ei jää selle vahele.

Enne tagaluugi avamist või sulgemist veenduge kehavigastuste ennetamiseks, et keegi ei viibi selle lähedal.

Tagaluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.

Survevardad

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
Elektrilise tagaluugi survevardad.

 Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Võtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel* on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks.