Automaatne pidurdamine juhiabisüsteemiga

Juhiabi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* on spetsiaalne pidurdusfunktsioon aeglase liikluse ja seismise jaoks. Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Pidurifunktsioon ummikutes sõitmiseks ja seismiseks

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõidurežiim automaatselt, kui peatus ei ületa umbes 3 sekundit; kui eesolev sõiduk hakkab liikuma hiljem, lülitub juhiabi automaatpidurdusega ooterežiimi.

Funktsiooni taasaktiveerimiseks sooritage üks järgmistest toimingutest.
 • Vajuta rooli nuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.
Funktsioon jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab u. 6 sekundi jooksul liikuma.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.

 Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud takistuste eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.
 • Ärge oodake hoiatust või sekkumist, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

 Märkus

Juhiabisüsteemid suudavad autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja funktsioon lülitub välja.

Enne juhiabisüsteemide taasaktiveerimist peab seisupiduri vabastama.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja funktsioon lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda ükskõik millises järgmistest olukordadest:
 • Juht paneb jala piduripedaalile.
 • Seisupidur on rakendatud.
 • Käigukang liigutatakse asendisse P, N või R.
 • Juht seab kohanduva püsikiirushoidiku või Pilot Assist-i ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Seisupidur rakendub juhul, kui funktsioon hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:
 • Juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti.
 • Funktsioon on hoidnud autot paigal kauem kui u. 5 minutit.
 • Pidurid kuumenevad üle.
 • Juht lülitab mootori välja.
 1. * Lisavarustus/tarvik.